Επικοινωνία

Για να διαφημίσετε στο folegandros.com, για πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό μας, στείλτε ένα e-mail στον WEBMASTER

COPYRIGHT

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι φωτογραφίες και το γραφικό σχέδιο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συγγραφέας είναι διαθέσιμος για να δεχτεί και να αξιολογήσει αιτήσεις για τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του folegandros.com, γράφοντάς μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το Folegandros.com δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τις ζημίες που προκαλούνται από την εξάρτησή σας από την ειλικρίνεια των πληροφοριών αυτών. Τα έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν ανακριβή τεχνικά στοιχεία και τυπογραφικά λάθη.
Το Folegandros.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αμειβόμενης διαφήμισης, όπως αυτές που αφορούν τη διαμονή. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων παρέχεται από τους ίδιους τους διαφημιζόμενους, δεν θέλει να είναι προσβλητικό με οποιοδήποτε τρόπο προς τα πράγματα ή τους ανθρώπους και οι φωτογραφίες, αν ανήκουν ή τροποποιούνται από το folegandros.com, καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.
Το Folegandros.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο ολόκληρης της ιστοσελίδας και αυτής της αποποίησης ευθυνών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.